Twórcy

Oprogramowanie QCG-Now tworzone jest w Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym (PCSS). PCSS jest uznanym ośrodkiem badawczo-rozwojowym w skali Polski i Europy. Posiada bogate doświadczenie w tworzeniu usług i narzędzi dostępowych do infrastruktur obliczeniowych. Autorski system dostępowy do e-Infrastruktury - QCG - został wdrożony w wielu ośrodkach obliczeniowych w Polsce i Europie.

Wszelkie pytania i sugestie prosimy kierować pod adres qcg@plgrid.pl