Idea

QCG-Now to aplikacja ogólnego przeznaczenia, która umożliwia wykonywanie różnego typu eksperymentów przez różnego rodzaju użytkowników na różnego rodzaju zasobach. Posiada wsparcie dla wielu popularnych aplikacji obliczeniowych.

Obecnie QCG-Now oferuje dostęp do największych systemów obliczeniowych w Polsce zrzeszonych w ramach infrastruktury PLGrid. Niewątpliwie nie do przecenienia jest fakt, iż QCG-Now, jak również infrastruktura PLGrid mogą być wykorzystywane nieodpłatnie.


Projektując QCG-Now chcieliśmy stworzyć nowoczesne rozwiązanie, które z jednej strony będzie intuicyjne, proste w użyciu, a z drugiej na tyle elastyczne i konfigurowalne, że pozwoli na efektywną i nieobarczoną nienaturalnymi ograniczeniami pracę badawczą. Czy nie brzmi to zbyt idealistycznie? Z pewnością, jednak korzystając z wiedzy zdobytej w trakcie tworzenia systemu QCG i wcześniejszych narzędzi dla użytkowników, byliśmy w stanie zdefiniować 10 podstawowych wymagań, które stały się wyznacznikami na drodze do faktycznego spełnienia postawionego celu:

  1. Instalacja programu powinna być prosta, a sam program powinien oferować wygodny i schludny interfejs.
  2. Program powinien pozwalać na efektywne wykonywanie większości zadań obliczeniowych.
  3. Program powinien oferować jednakowy sposób dostępu do wielu zasobów obliczeniowych.
  4. Zlecanie zadań powinno być zautomatyzowane tak bardzo jak to możliwe.
  5. Powinna istnieć możliwość tworzenia i łatwego używania szablonów dla często wykonywanych zadań.
  6. Powinna być możliwość oskryptowania wywołań programu.
  7. Zarzadzanie danymi powinno być zautomatyzowane.
  8. Procedury uwierzytelniające powinny być możliwie proste, nieinwazyjne.
  9. Zadania, a w szczególności wyniki tych zadań, powinny móc być odzyskane w przypadku wystąpienia awarii.
  10. Użytkownicy powinni mieć możliwość łatwego uzyskania pomocy.

Mamy nadzieję, że powyższe założenia zostaną pozytywnie zweryfikowane w praktyce i gdy obliczenia będą wymagały większej mocy obliczeniowej niż ta dostępna na komputerach osobistych, QCG-Now będzie najlepszym rozwiązaniem na ich uruchamianie na zasobach zewnętrznych.