Zeus - nowy system kolejkowy

W związku ze zmianą systemu kolejkowego na klastrze Zeus, w ciągu kilku najbliższych dni mogą wystąpić przejściowe trudności w dostępie do tego zasobu. Wprowadzenie niezbędnych zmian konfiguracyjnych nie powinno wpłynąć na funkcjonalność QCG-Now i powinno być niezauważalne dla użytkowników.

Zaktualizowane: