QCG-Now 1.4.2 został wydany

W tym wydaniu pojawiła się oczekiwana przez użytkowników aplikacji Gaussian funkcja Zlecania z pliku chekcpoint. Dodano kilka usprawnień oraz poprawiono kilka błędów. Nowe wydanie oparto na Open JDK 14.

Zaktualizowane: