Strona domowa

[www.mathworks.com/products/matlab/]

Specyfikacja licencji

W przypadku zlecania zadań na klaster Nova (wersja R2012a) istnieje możliwość specyfikowania wymaganych licencji dla przyborników (and. Toolbox). Dzięki temu system kolejkowy wstrzyma uruchomienie zadania do czasu gdy licencja na dany przybornik będzie dostępna. W tym celu w polu licencja (zakładka "Zaawansowane Parametry Zadania") należy podać nazwę użytego przybornika i liczbę licencji wymaganych na jedno zadanie: np.:

Fuzzy_Toolbox:1

W przypadku gdy nasz skrypt korzysta z wielu przyborników można je wymienić odzielając je średnikiem (;), np.:

Fuzzy_Toolbox:1;Neural_Network_Toolbox:1

Pełna lista przyborników:

Bioinformatics_Toolbox
Communication_Blocks
Communication_Toolbox
Curve_Fitting_Toolbox
Data_Acq_Toolbox
Excel_Link
Filter_Design_HDL_Coder
Filter_Design_Toolbox
Fixed-Point_Blocks
Fixed_Point_Toolbox
Fuzzy_Toolbox
GADS_Toolbox
Image_Toolbox
Neural_Network_Toolbox
Optimization_Toolbox
Signal_Blocks
Signal_Toolbox
SIMULINK
Simulink_Design_Optim
Simulink_HDL_Coder
Statistics_Toolbox
Wavelet_Toolbox