Strona domowa aplikacji

 http://www.quantum-espresso.org/

Uwagi dotyczące uruchamiania

  • Domyślnie uruchamianym podprogramem jest pw.x, w celu wyboru innego podprogramu lub przekazaniu mu dodatkowych parametrów należy w pierwszej lini pliku wejsiowego podać dyrektywe #!nazwa-podprogramu argumenty, np.
    #!pw.x -npool 2
     &control
    ...