Podręcznik użytkownika programu QCG-Icon

Niniejsza podręcznik przedstawia szczegółową instrukcję instalacji i opis sposobu użytkowania programu QCG-Icon w systemie operacyjnym Windows XP. Większość zawartych informacji może być przydatna także dla użytkowników innych systemów operacyjnych, w tym MAC OSX oraz Linux. W przypadku napotkania problemów prosimy o kontakt.

  1. Wymagania
  2. Instalacja
  3. Uruchamianie
  4. Zlecanie zadań
  5. Monitorowanie i kontrola zadań
  6. Podgląd i pobranie wyników
  7. Konfiguracja
  8. Lista wspieranych aplikacji

Kontakt