Wiadomości

2020

QCG-Now 1.4.2 został wydany

2020-08-30 13:23:32 +0000

W tym wydaniu pojawiła się oczekiwana przez użytkowników aplikacji Gaussian funkcja Zlecania z pliku chekcpoint. Dodano kilka usprawnień oraz poprawiono kil...

2019

QCG-Now 1.4 został wydany

2019-11-15 06:40:01 +0000

Wydana została nowa wersja QCG-Now - 1.4. Ze względu na konieczność wymiany bibliotek Javy na wersję niekomercyjną, zmieniło się sporo w warstwie niewidoczn...

2018

Kolejne wydanie QCG-Now

2018-08-27 12:45:01 +0000

Kolejna wersja QCG-Now została udostępniona i jest do pobrania z sekcji Pobierz. Nowa wersja wprowadza kilka nowych funkcjonalności, a także poprawia ogólną...

2017

Pierwsze stabilne wydanie QCG-Now

2017-11-17 12:45:01 +0000

Po blisko roku od udostepnienia wersji beta QCG-Now użytkownikom, przyszedł czas na wydanie pierwszej wersji stabilnej programu. Wersję QCG-Now oznaczoną nu...

Zeus - nowy system kolejkowy

2017-10-25 12:45:01 +0000

W związku ze zmianą systemu kolejkowego na klastrze Zeus, w ciągu kilku najbliższych dni mogą wystąpić przejściowe trudności w dostępie do tego zasobu. Wpro...

Nowe wersje QCG-Now

2017-06-26 14:01:01 +0000

Wydane zostały nowe pakiety QCG-Now. W najnowszej wersji poprawiono ustawienia, które mogły powodować problemy przy wykonywaniu długo trwających zadań. Ciąg...

Prace serwisowe zakończone!

2017-05-18 14:01:01 +0000

Proces migracji usług QCG na nowe maszyny został zakończony. Funkcjonalność QCG-Now została przywrócona. Z uwagi na dość szeroki zakres zmian coś mogło zost...

Prace serwisowe

2017-05-11 07:01:01 +0000

Ze względu na konieczność przeprowadzenia migracji usług QCG na nowe komputery, w najbliższych dniach wykorzystywanie programu QCG-Now w domenie PLGrid może...